پرش لینک ها

حسین میرزایی

دولت الکترونیک؛ حکمرانی هوشمند

  • مدیر شتابدهنده حکمرانی هوشمند ایجی‌تک
  • مدیر سامانه نوین اصناف کشور
  • بنیان‌گذار آزمایشگاه توسعه دولت الکترونیک
  • تولید و ارائه سامانه‌های نرم افزاری برای سازمان‌های دولتی و شرکت‌های بزرگ
  • ایجاد مانیتورینگ‌ روم‌های مدیریتی برای سازمان‌ها و شرکت‌ها
  • رئیس هیات مدیره استارتاپ همت (همیار مالیاتی تو)

???? این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه وب شما استفاده می کند.